forenings header

 

Error   Error

 

Forside Program Kort Foreningen
Forenings menu
Foreningen
Bestyrelse
Vedtægter
Arkiv
Bliv Medlem
Bliv Medlem

Bliv Medlem

Hvem kan blive medlem?

I henhold til foreningens vedtægters § 3 kan følgende blive medlem;

Som individuelt medlem kan optages;

  1. Enhver enkeltperson der er fyldt 18 år, som tilslutter sig foreningens formålsbestemmelser.
  2. Enhver enkeltperson der ikke er fyldt 18 år, som tilslutter sig foreningens formålsbestemmelser, med sin værges accept.

Som kollektivt medlem kan optages;

  1. Almene boligorganisationer, samt øvrige boligorganisationer, med afdelinger i Brøndbyøster, der tilslutter sig foreningens formål.
  2. Almene boligafdelinger, samt øvrige boligafdelinger, beliggende i Brøndbyøster, der tilslutter sig foreningens formål.
  3. Kulturelle foreninger, klubber og organisationer, der tilslutter sig foreningens formål.
  4. Øvrige foreninger, klubber og organisationer, der er hjemmehørende i Brøndby Kommune, og som tilslutter sig foreningens formål.
  5. Folkekirkelige, religiøse samfund, grupperinger eller tilsvarende, som tilslutter sig foreningens formål.

Hvad koster medlemskab?

Medlemskabet reguleres af bestyrelsen efter samråd med kulturdagsgruppen. Det aktuelle kontingent kan altid findes i vedtægternes § 4.
Aktuelt er kontingentet;
Individuelle medlemmer
A: 50 kr. per år
B: 25 kr. per år
Kollektive medlemmer
C: 7 kr. per lejemål per år
D: 7 kr. per lejemål per år
E: 10 kr. per medlem per år
F: 10 kr. per medlem per år
G: Fastsættes individuelt af bestyrelsen.

Hvordan bliver jeg/vi medlem

Hvis du gerne vil være individuelt medlem af foreningen skal du kontakte [javascript protected email address] med oplysning om dit navn og en fungerende emailadresse. Du vil modtage svar hurtigst muligt med indbetalings oplysninger for betaling af kontingent. Dit medlemskab bliver bekræftet så snart vi har konstateret din betaling, og du får herefter dit medlemsnummer.
Hvis du er under 18 år skal du ved henvendelsen også oplyse en fungerende emailadresse på en forælder eller værge, svaret vil tilgå begge emailadresser, og dit medlemskab kan først accepteres ved tilkendegivelse fra din forælder eller værge.

Hvis I vil være kollektive medlemmer kan i kontakte [javascript protected email address] for vejledning. I skal beslutte medlemskab i den relevante forsamling i jeres forening/selskab. Hvis I allerede har besluttet medlemskab skal I oplyse en fungerende emailadresse der tilgår foreningen/selskabet (altså ikke en privat emailadresse, medmindre denne også er foreningens/selskabets officielle emailadresse. I skal også oplyse jeres medlemstal eller antallet af lejemål, og vedlægge en kopi af referat hvor I beslutter at melde jer ind i foreningen. I vil få tilsendt indbetalingsoplysninger hurtigts muligt, og jeres kollektive medlemskab vil være aktivt så snart vi har registreret jeres indbetaling, hvorefter I vil få tilsendt jeres medlemsnummer.

Vi vil gerne være G medlem

Hvis I er et folkekirkeligt eller religiøst samfund, gruppering eller tilsvarende (G medlemskab) beder vi jer kontakte bestyrelsen ([javascript protected email address]) for en drøftelse af jeres medlemskab. I skal, på lige fod med andre kollektive medlemmer, oplyse en fungerende (officiel) emailadresse samt størrelsen på jeres samfund/gruppering, og gerne en idé om hvor meget I ville forvente at betale i kontingent. Vi vil dernæst indgå i en dialog om kontingent fastsættelsen. Når vi er enige om denne vil I modtage indbetalingsoplysninger og medlemsnummer.

Hvordan melder jeg/vi mig/os ud?

Vi er selfølgelig kede af hvis du/I vil melde dig/jer ud af foreningen, men hvis du/I ikke ønsker fortsat medlemskab skal du/I kontakte [javascript protected email address], oplyse jeres medlemsnummer og at du/I ønsker at melde dig/jer ud af foreningen.
Kollektive medlemmer skal være opmærksomme på foreningens vedtægters § 3, stk. 3, hvorefter medlemskab skal opsiges med (mindst) 1 måned svarsel til udgangen af kalender året. I skal yderligere være opmærksomme på at I skal vedlægge (kopi af) referat hvor beslutning om udmeldelse er blevet truffet.

Hvis der er spørgsmål er du/I velkomne til at kontakte bestyrelsen ([javascript protected email address]) for afklaring.